ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Εντυπωσιακά-έξυπνα πειράματα

Οι μαθητές, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επιστημόνων , συνδέουν τις φυσικές επιστήμες με την καθημερινή τους ζωή μέσω έξυπνων και εντυπωσιακών πειραμάτων.

Στόχος είναι οι μαθητές να :

  • κατανοήσουν ότι ζουν στον πυθμένα ενός απέραντου...αέριου ωκεανού
  • γνωρίσουν την έννοια της ατμοσφαιρικής πίεσης, τους λόγους που δεν την καταλαβαίνουμε και τις αιτίες που τη δημιουργούν
  • καταλάβουν ότι ο αέρας είναι μίγμα αερίων που το καθένα είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη της ζωής πάνω στη Γή
  • παρακολουθήσουν πώς μπορούν  να παρασκευαστούν μερικά από τα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας

 

Τα παιδιά μαθαίνουν:

  • Τι είναι τα καύσιμα και ποιά μπορεί να είναι η φυσική τους κατάσταση
  • Ποιες είναι οι συνθήκες και ποιό συστατικό της ατμόσφαιρας είναι απαραίτητο για να δημιουργηθούν τα σύννεφα
  • Ποια συστατικά της ατμόσφαιρας εμποδίζουν τη διαρροή της θερμότητας
  • Από πού παίρνει ενέργεια το σώμα μας
  • Σε τι διαφέρει η  καύση από την έκρηξη

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών