ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

Τα παιδιά ανακαλύπτουν την ανακύκλωση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη σωτηρία του πλανήτη μας στο μέλλον.

Βιώνουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης και ενημερώνονται ώστε να γίνουν ευαισθητοποιημένοι οικολογικά πολίτες

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Την αξία και τη διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα από διαδραστικό παιχνίδι
  • Πως γίνεται η σωστή ανακύκλωση
  • Τη διαδικασία της κομποστοποίησης
  • Πώς να δημιουργήσουν ένα δικό τους χρηστικό αντικείμενο από ανακυκλώσιμα υλικά (και να το πάρουν μαζί τους)

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα