Βιωματικό & Ψυχαγωγικό πάρκο

Βιωματικό & Ψυχαγωγικό πάρκο

Το Paradise Park είναι το Βιωματικό και Ψυχαγωγικό πάρκο που καλύπτει σύγχρονες ανάγκες, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και προσχολικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, προσφέροντας στους μαθητές Βιωματικές γνώσεις και εμπειρίες. Είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για εκπαιδευτική αλλά και ψυχαγωγική επίσκεψη-εκδρομή.

 

Τηλέφωνο πληροφοριών κρατήσεων 2102466466