ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), κατανοώντας τους τρόπους με τους οποίους παράγεται η ενέργεια στη φύση από τον άνεμο, τον ήλιο, το νερό, τη θερμότητα της γης και τα φυτά.

Ενημερώνονται για τα οφέλη των ΑΠΕ στο περιβάλλον αλλά και την οικονομία, παράλληλα με τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρουν άλλες μορφές ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια) στον πλανήτη και στον άνθρωπο.

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Τις καθαρές πηγές ενέργειας που βρίσκονται στη φύση και τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας με τις συνέπειές τους, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού
  • Την αιολική ενέργεια αξιοποιώντας την ανεμογεννήτρια του πάρκου
  • Την υδροηλεκτρική ενέργεια μέσα από το υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας του πάρκου, το οποίο μετατρέπει την υδροστατική δύναμη του νερού σε κίνηση
  • Την ηλιακή ενέργεια με το φωτοβολταϊκό σύστημα του πάρκου, το οποίο μετατρέπει τον ήλιο σε ρεύμα

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα