ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Μυθολογία Β’

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού.

 

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Ελληνικής Μυθολογίας με στόχο :

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

 

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  • Τον Τρωικό πόλεμο και θα κατακτήσουν την Τροία μπαίνοντας στον Δούρειο Ίππο του Πάρκου
  • Θα μάθουν για τον πολυμήχανο Οδυσσέα
  • Τo ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με τον διαδραστικό παιχνίδι «βρες τον δρόμο για την Ιθάκη»
  • Το κατόρθωμα του Οδυσσέα να περάσει το βέλος από τα 12 τσεκούρια και να εξόντωση των Μνηστήρων


Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:
Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών