ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Μυθολογία Β’

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού.

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Ελληνικής Μυθολογίας με στόχο :

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τουςσημαντικότερους ελληνικούς μύθους
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

 

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  • Τον Τρωικό πόλεμο μέσω επιδαπέδιου παιχνιδιού
  • Τον Δούρειο Ίππο, μπαίνοντας στον Δούρειο Ίππο του πάρκου
  • Τον πολυμήχανο Οδυσσέα και τo ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με τον διαδραστικό παιχνίδι «βρες τον δρόμο για την Ιθάκη»
  • το στόχο με τα 12 τσεκούρια, στοχεύοντας με το τόξο

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών