ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Βυζαντινά χρόνια

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού.

 

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Βυζαντινής Ιστορίας, με στόχο:

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Βυζαντινό Πολιτισμό
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

 

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  • τη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσω διαδραστικών παιχνιδιών
  • τη Βυζαντινή τέχνη δημιουργώντας το δικό τους ψηφιδωτό
  • την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Θα προσπαθήσουν να προστατεύσουν το κάστρο τους παίζοντας το παιχνίδι του καταπέλτη. Θα πέσει τελικά η Πόλη στα χέρια του Μωάμεθ ή μήπως θα αλλάξουν τα παιδιά την ιστορία;


Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:
Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών