ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Βυζαντινά χρόνια

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Ε΄ Δημοτικού.

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Βυζαντινής Ιστορίας, με στόχο:

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και το Βυζαντινό Πολιτισμό
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού


Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  • την έκταση και τη συρρίκνωση της βυζαντινής αυτοκρατορίας μέσω διαδραστικού παιχνιδιού
  • τη Βυζαντινή τέχνη δημιουργώντας το δικό τους ψηφιδωτό
  • Τον καταπέλτη, με τον οποίο θα επιχειρήσουν να μην πέσει η πόλη στα χέρια του Μωάμεθ

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών