ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι πέντε αισθήσεις

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις αισθήσεις (όραση, όσφρηση, ακοή, αφή και γεύση) και τα αισθητήρια όργανά τους μέσα από μια σειρά διαδραστικών παιχνιδιών.

Αποκλείοντας μια-μια τις αισθήσεις συνειδητοποιούν βιωματικά τη σημασία τους και τη συνολική εικόνα που παρέχουν για τον κόσμο που μας περιβάλλει.  

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Τη χρήση και τη σημασία κάθε αίσθησης ξεχωριστά και των αντίστοιχων οργάνων του ανθρώπου
  • Την όρασή, καλύπτοντας τα μάτια
  • Την όσφρηση, κλείνοντας τη μύτη
  • Τη γεύση, δοκιμάζοντας και αναγνωρίζοντας τρόφιμα χωρίς να τα βλέπουν
  • Την αφή, ψηλαφώντας αντικείμενα χωρίς να τα βλέπουν
  • Την ακοή, αναγνωρίζοντας διάφορους ήχους

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος Καμβύσης Βασίλης

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων Ελαιολάδου - Διεθνής Πιστοποιημένος Γευσιγνώστης