ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Οι πέντε αισθήσεις

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις αισθήσεις  και τα αισθητήρια όργανα τους.

Μέσω διαδραστικών παιχνιδιών, αναγνωρίζουν ξεχωριστά την αξία κάθε μιας αισθήσεως και του αισθητηρίου οργάνου της.

Αντιλαμβάνονται την συμμετοχή κάθε μιας αλλά και όλων μαζί, στην συνολική εικόνα της αποτύπωσης των εμπειριών που προκύπτουν από την επεξεργασία τους και ανακαλύπτουν την διαδικασία κατανόησης της συνθετικής πληροφορίας του κόσμου που τα περιβάλλει.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν την αξία κάθε μίας αποκλείοντας:

  • Την όραση: καλύπτοντας τα μάτια,
  • την οσμή: κλείνοντας την μύτη
  • την γεύση: δοκιμάζοντας καρπούς, φρούτα και εδέσματα χωρίς να τα βλέπουν
  • την αφή: ψηλαφώντας και αγγίζοντας στα τυφλά διάφορα αντικείμενα
  • την ακοή: προσπαθώντας να αναγνωρίσουν γνωστούς ήχους σκευών, κτυπώντας  διαφορετικά υλικά και προσδιορίζοντας τις ιδιαίτερες ηχητικές διαφορές τους
  • Αξιολογούν την σπουδαιότητα και την σημασία των αντίστοιχων οργάνων
  • Τι είναι γευσιγνωσία & γευσιγνώστης
    μάτια, μύτη, αυτιά κλπ,  μέσω των οποίων οι αισθήσεις γίνονται αντιληπτές

 

«Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Καμβύσης Βασίλης Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Χημικών Εμπειρογνωμόνων Ελαιόλαδου –Διεθνής Πιστοποιημένος Γευσιγνώστης»