ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Αρχαία χρόνια

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βασικά σημεία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας σε ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ύλη του μαθήματος της ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και διαδικασίες αφομοιώνουν βιωματικά τη γνώση που αφορά τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική εποχή.

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Τι κάνει ένας αρχαιολόγος, πραγματοποιώντας τη δική τους ανασκαφή στο ειδικό μας σκάμμα
  • Πως γίνεται η ταξινόμηση των αρχαιολογικών ευρημάτων ανάλογα με την εποχή
  • Την τέχνη της Κλασικής περιόδου, δημιουργώντας τον δικό τους γύψινο κίονα (τον οποίο παίρνουν μαζί τους)
  • Τη Γεωμετρική, Αρχαϊκή και Κλασική εποχή, την Αθήνα & τη Σπάρτη και τους Περσικούς Πολέμους μέσα από διαδραστικά παιχνίδια.

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα

*Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών