ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ο μικρός αγγειοπλάστης

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον πηλό, την ιστορία και τη χρήση του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ακολουθούν ένα-ένα τα βήματα της διαδικασίας που χρειάζεται για να φτιαχτεί ο πηλός και να μετατραπεί σε ένα χρηστικό ή διακοσμητικό αντικείμενο. Συμμετέχουν στην κατασκευή αγγείου με τον ποδοκίνητο ή τον ηλεκτροκίνητο τροχό.

Με τον ποδοκίνητο & τον ηλεκτροκίνητο τροχό φτιάχνουν και τα ίδια τις δικές τους πήλινες δημιουργίες.

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

 

  • Από τι αποτελείται ο πηλός (αργιλώδες χώμα και νερό)
  • Τον τροχό του αγγειοπλάστη
  • Πως δημιουργείται ένα πήλινο αγγείο
  • Πως θα φτιάξουν με τα χέρια τους τη δική τους πήλινη δημιουργία (που θα πάρουν μαζί τους)

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα