ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ - Μία βόλτα στην Ιστορία της

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας.

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης της Αθήνας (διαφορετικών ιστορικών περιόδων, ανάλογα με την ύλη κάθε τάξης), με στόχο τα παιδιά:

  • να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της πόλης μέσω των μνημείων της
  • να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής των διάφορων ιστορικών περιόδων
  • να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, τη μνήμη και τη φαντασία τους

 

Τα παιδιά μαθαίνουν:

  • τη σημασία των μνημείων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με το βιωματικό παιχνίδι «Μνημεία και χρόνος»
  • τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής διάφορων ιστορικών περιόδων μέσω διαδραστικών αντιστοιχίσεων
  • την ιστορία των σημαντικότερων μνημείων της Αθήνας και την ιστορία της πόλης μέσω ομαδικού παιχνιδιού, αξιοποιώντας παράλληλα τον ειδικό χάρτη μας
  • πως μπορούν να εξερευνήσουν την πόλη με τη βοήθεια του χάρτη που θα παραλάβουν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Ελένη Καραΐσκου- Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Προστασία Μνημείων

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών