Πρώτες βοήθειες

Τα παιδιά μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά δίνοντας σημαντικές πρώτες βοήθειες.
Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και μαθαίνουν βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών. Επιπλέον, εκπαιδεύονται στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην φροντίδα της προσωπικής τους ασφάλειας.
Εφαρμόζοντας απλές, ανάλογα με την ηλικία τους, πρακτικές, κατανοούν ποιες είναι οι πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βοηθήσουν κάποιον ή ακόμη και να σώσουν έγκαιρα μια ζωή.

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

 • τους βασικούς κανόνες των πρώτων βοηθειών
 • το περιεχόμενο του φαρμακείου πρώτων βοηθειών
 • την καρδιοαναπνευστική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ) –
 • τεχνητή αναπνοή – καρδιακές μαλάξεις
 • την απόφραξη αεραγωγού – πνιγμονή (Heimlich)
 • την αντιμετώπιση των πιο συνηθισμένων τραυματισμών
 • (κλειστές κακώσεις – θλάσεις)
 • τις κακώσεις αρθρώσεων – κατάγματα
 • την αντιμετώπιση αιμορραγιών (εσωτερικών – εξωτερικών)
 • τα τσιμπήματα εντόμων – δαγκώματα ζώων
 • τη μέθη, λιποθυμία και τις δηλητηριάσεις
 • την προφύλαξη από τον ήλιο
 • κουτί πρώτων βοηθειών
 • ΚΑΡΠΑ
 • 166 - Ε.Κ.Α.Β.
 • διάσωση
 • αιμοραγία
 • θλάση

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.