Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα παιδιά με την βοήθεια των εκπαιδευτών, θα βιώσουν τις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) με στόχο :

  • να κατανοήσουν τον τρόπο που παράγεται  η ενέργεια από τον άνεμο, τον ήλιο, το νερό, τη θερμότητα της γης  και τα φυτά
  • να γνωρίσουν τα  είδη ενέργειας και τις αποδόσεις τους (Αιολική, ηλιακή κλπ)
  • να αντιληφθούν τα οφέλη αυτών στην οικονομία και στο περιβάλλον
  • να συνειδητοποιήσουν τις καταστροφικές συνέπειες για τη γη και τον άνθρωπο, των ρυπογόνων μορφών ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια)

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • Τις καθαρές πηγές ενέργειας που βρίσκονται στη φύση και τις ρυπογόνες πηγές ενέργειας με τις συνέπειές τους, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού
  • Την αιολική ενέργεια αξιοποιώντας την ανεμογεννήτρια του πάρκου
  • Την υδροηλεκτρική ενέργεια μέσα από το υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ενέργειας του πάρκου, το οποίο μετατρέπει την υδροστατική δύναμη του νερού σε κίνηση
  • Την ηλιακή ενέργεια με το φωτοβολταϊκό σύστημα του πάρκου, το οποίο  μετατρέπει τον ήλιο σε ρεύμα

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Δρ. Ιωάννης Τσιπουρίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΕΤΑΕΝ, Πρόεδρος R.E.D. Pro Consultants Α.Ε.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών