Αρχαία χρόνια

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Α Γυμνασίου.

 

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, με στόχο:

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική εποχή
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού


Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  •  Για την κοινωνία της Σπάρτης και το Αθηναϊκό μεγαλείο μέσω διαδραστικών παιχνιδιών
  • Την τέχνη των Μινωιτών και των Μυκηναίων
  • Την τέχνη της Κλασικής περιόδου, δημιουργώντας το κάθε παιδί από ένα  γύψινο κίονα
  • Την τέχνη της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής με αρχαιολογική ανασκαφή ευρημάτων στο σκάμμα μας

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:

Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών