Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση

Οι μαθητές ανακαλύπτουν την ανακύκλωση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στη σωτηρία του πλανήτη μας στο μέλλον. Βιώνουν τη διαδικασία της ανακύκλωσης και την κομποστοποίησης και ενημερώνονται ώστε να γίνουν ευαισθητοποιημένοι οικολογικά πολίτες.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Την αξία και τη διαδικασία της ανακύκλωσης μέσα από διαδραστικό παιχνίδι
  • Πως γίνεται η σωστή ανακύκλωση
  • Τη διαδικασία της κομποστοποίησης
  • Τη σημασία της ανακύκλωσης οχημάτων
  • Πώς να δημιουργήσουν ένα δικό τους χρηστικό αντικείμενο μόνο από ανακυκλώσιμα υλικά (και να το πάρουν μαζί τους)

 

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα