ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα παιδιά μαθαίνουν τα είδη ανακύκλωσης και κατανοούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση και την ενεργή συμμετοχή βιώνουν την ανακύκλωση.
Μαθαίνουν τα στάδια ανακύκλωσης συσκευασιών και οχημάτων και συμμετέχουν σε βιωματικό παιχνίδι με θέμα την ανακύκλωση και τα οφέλη της στην οικονομία και στο περιβάλλον. Θα γνωρίσουν την οργανική ανακύκλωση (κομποστοποίηση) δημιουργώντας το δικό τους εδαφοβελτιωτικό υλικό (κομπόστ).

Τέλος, θα ενημερωθούν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα κατανοήσουν τη χρησιμότητά τους.

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών
τα οφέλη της ανακύκλωσης για τον πλανήτη μας
το κομπόστ και που χρησιμοποιείται
τον τρόπο κατασκευής του δικού τους κομποστοποιητή
τις μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και τα πλεονεκτήματά τους
τη σημασία των Α.Π.Ε.
τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης οχημάτων

Ευχαριστούμε την Οικολογική Ανακύκλωση Οχημάτων (ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ) για τη συμβολή της.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.