Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση

Τα παιδιά βιώνουν την ανακύκλωση.

 

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Τα παιδιά μέσω της συζήτησης και της ενεργής συμμετοχής μαθαίνουν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης συσκευασιών, συσκευών και οχημάτων. Συμμετέχουν στο βιωματικό παιχνίδι της ανακύκλωσης και μαθαίνουν για τα οφέλη της στο περιβάλλον και την οικονομία. Έπειτα γνωρίζουν την οργανική ανακύκλωση, την κομποστοποίηση,  δημιουργώντας εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ). Τέλος ,κατασκευάζουν ένα χρηστικό αντικείμενο από ανακυκλώσιμα υλικά.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • Τη διαδικασία της ανακύκλωσης
  • Τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών
  • Τη σημασία της ανακύκλωσης για το περιβάλλον
  • Το κομπόστ και που χρησιμοποιείται
  • Τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης οχημάτων

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών