Ο πηλός

 “O πηλός είναι γη και μεταφέροντας ιδέες στον πηλό ζωντανεύεις τη γη”

 

Η δημιουργία με το χώμα αρχίζει με την αίσθηση της αφής και ικανοποιεί μια πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου.  Οι μαθητές θα γνωρίσουν τον πηλό που αποτελείται από αργιλώδες χώμα και νερό, θα δημιουργήσουν υπέροχες πήλινες κατασκευές με τα χέρια τους. Με τη βοήθεια του ποδοκίνητου ή του ηλεκτροκίνητου τροχού, θα πλάσουν αγγείο. Θα ζωγραφίσουν πάνω σε ψημένο πηλό.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • Τον πηλό, που προκύπτει από την ένωση του ορυκτού αργίλου και του νερού
  • Τη χρήση και τη συμβολή του πηλού στη διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπου
  • Την τέχνη της αγγειοπλαστικής στην αρχαία Ελλάδα
  • Το παραδοσιακό επάγγελμα του αγγειοπλάστη και τα εργαλεία του

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών