ο πηλός

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τον πηλό, την ιστορία και τη χρήση του από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ακολουθούν ένα-ένα τα βήματα της διαδικασίας που χρειάζεται για να φτιαχτεί ο πηλός και να μετατραπεί σε ένα χρηστικό ή διακοσμητικό αντικείμενο.

Με τον ποδοκίνητο & τον ηλεκτροκίνητο τροχό φτιάχνουν και οι ίδιοι τις δικές τους πήλινες δημιουργίες.


Oι μαθητές ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Από τι αποτελείται ο πηλός (αργιλώδες χώμα και νερό), φτιάχνοντας τον δικό τους
  • Τον ποδοκίνητο και τον ηλεκτροκίνητο τροχό του αγγειοπλάστη
  • Πως δημιουργείται ένα πήλινο αγγείο
  • Πως να ζωγραφίζουν σε ψημένο πηλό
  • Πως θα φτιάξουν με τα χέρια τους τη δική τους πήλινη δημιουργία (που θα πάρουν μαζί τους)

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα