Η δύναμη του ανέμου

Οι μαθητές, συνδυάζοντας γνώσεις από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering and Mathematics-STEM) και μέσω διαδραστικών πειραμάτων θα μάθουν για:

  • μια από τις πιο καθαρές πηγές ενέργειας που βρίσκονται στη φύση, την αιολική ενέργεια και τις συνέπειές από την χρήση της
  • τους τρόπους μετατροπής της σε δυναμική, χημική, ηλεκτρική ενέργεια αλλά και την μεταφορά της σε άλλα συστήματα αξιοποιώντας ειδικά μοντέλα αλλά και την ανεμογεννήτρια του πάρκου
  • το πώς γίνονται οι μετρήσεις διαφόρων φυσικών μεγεθών και η επεξεργασία τους
  • την απόδοση μιας μηχανής μετατροπής της αιολικής ενάργειας
  • τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ανεμογεννητριών

 

Στόχος είναι οι μαθητές να :

  • να κατανοήσουν την αιολική ενέργεια και τους τρόπους μετατροπής της σε άλλες μορφές ενέργειας
  • να γνωρίσουν τα οφέλη αυτών στην οικονομία και στο περιβάλλον
  • να κατανοήσουν γιατί η αιολική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ιωάννης Χριστακόπουλος Φυσικός – Δάσκαλος Φυσικής

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών