ΑΘΗΝΑ - Μία βόλτα στην Ιστορία της

Οι μαθητές με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης της Αθήνας με στόχο:

  • να γνωρίσουν καλύτερα την ιστορία της πόλης μέσω των μνημείων της
  • να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής των διάφορων ιστορικών περιόδων
  • να καλλιεργήσουν την παρατηρητικότητα, τη μνήμη και τη φαντασία τους

 

Τα παιδιά μαθαίνουν:

  • Τη σημασία των μνημείων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με το βιωματικό παιχνίδι «Μνημεία και χρόνος»
  • Τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής διάφορων ιστορικών περιόδων μέσω διαδραστικών αντιστοιχίσεων
  • Την ιστορία των σημαντικότερων μνημείων της Αθήνας και την ιστορία της πόλης μέσω ομαδικού παιχνιδιού, αξιοποιώντας παράλληλα τον ειδικό χάρτη μας
  • Πως μπορούν να εξερευνήσουν την πόλη με τη βοήθεια του χάρτη που θα παραλάβουν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος: Ελένη Καραΐσκου- Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Προστασία Μνημείων

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών