Ο ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ

Τα παιδιά κατασκευάζουν πήλινα αντικείμενα.
Θα γνωρίσουν το αργυλώδες χώμα ή άργυλο - την πρώτη ύλη κατασκευής του πηλού και των κεραμεικών υλικών.
Ο άργυλος προέρχεται κυρίως από την φθορά πυριτιούχων πετρωμάτων.
Τα παιδιά θα έλθουν σε επαφή με το εύπλαστο υλικό του πηλού και θα δημιουργήσουν πήλινα αντικείμενα με τα χέρια τους.
Έπειτα, θα πλάσουν το πηλό πάνω στο ποδοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο τροχό διαμορφώνοντας σταδιακά τα δικά τους δημιουργήματα.

Τα παιδιά μαθαίνουν για:
  • τον πηλό που προκύπτει από την ένωση του ορυκτού
  • άργυλου και του νερού
  • τη χρήση και τη συμβολή του πηλού στη διαχρονική εξέλιξη
  • του ανθρώπου
  • τον πηλό από την αρχαία Ελλάδα έως σήμερα
  • το παραδοσιακό επάγγελμα του αγγειοπλάστη και τα εργαλεία του

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.