Πρόγραμμα δραστηριοτήτων & διατροφής

Ακολουθεί αναλυτικό εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Διατροφής του Paradise Summer Camp 2023.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Summer Camp 2023