Αίτηση συμμετοχής Summer Camp 2020

 

1. Στοιχεία επικοινωνίας & οργάνωσης

2. Προσέλευση με Σχολικό Λεωφορείο ή Γονέα
3. Εξωτερικές επισκέψεις
4. Εβδομάδες Συμμετοχής
5. Επισημάνσεις από τον Γονέα / Κηδεμόνα
6. Κράτηση θέσης
Κατά την κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη camp και το ονοματεπώνυμο του παιδιού (π.χ. camp Παπαδόπουλος Μάριος).
7. Ιατρική βεβαίωση
Ιατρική βεβαίωση * ότι το παιδί μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα του Paradise Summer Camp
8. Επισημάνσεις προς τον Γονέα / Κηδεμόνα
8.1. Κατά εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας όλα τα παραπάνω στοιχεία, το πάρκο τα διατηρεί και χρησιμοποιεί για την εύρυθμη λειτουργία, τον σχηματισμό των τμημάτων, την επικοινωνία με τους γονείς, για φορολογική χρήση και την μετακίνηση των παιδιών από και προς την κατοικία τους.
8.2. Τα παραπάνω δεδομένα θα καταστραφούν με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας του Summer Camp με πρωτόκολλο καταστροφής όπως ορίζει ο νόμος
8.3. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του πάρκου στο τηλέφωνο 210 2466466 και στο e-mail info[at]paradisepark.gr
8.4. Συμφωνώ το παιδί μου να λάβει μέρος στο Summer Camp 2020 του Paradise Park και θα προσκομίσω την απαραίτητη Ιατρική βεβαίωση.
9. Ενημερώσεις
9.1. Να διατηρηθεί το e-mail μου προκειμένου να λαμβάνω ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες του Πάρκου Paradise όπως Summer Camp, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Παιδικές-Εταιρικές εκδηλώσεις