ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ο μικρός γεωλόγος

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μυστικά της Γεωλογίας, ερευνώντας και εξετάζοντας ορυκτά και πετρώματα που προέρχονται από τα έγκατα της γης.

Μαθαίνουν για τους τρόπους εξόρυξης,  τη σημασία και τις χρήσεις τους καθώς και για μια σειρά από γεωλογικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον πλανήτη.

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Τα σημαντικότερα ορυκτά και πετρώματα της χώρας μας, την όψη και τις ιδιότητές τους, παρατηρώντας και ψηλαφώντας τα
  • Τους τρόπους εξόρυξής τους
  • Πως δημιουργήθηκε το σύμπαν (Big Bang)
  • Πως και γιατί συμβαίνουν οι σεισμοί
  • Τη λειτουργία των ηφαιστείων

 

το πρόγραμμα συνοδεύεται από ειδικό διαδραστικό έντυπο-παιχνίδι

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα

*Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών)