ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Νέοι Μηχανικοί

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές Α, Β, Γ δημοτικού.

 

Οι μαθητές μεταμορφώνονται σε μικρούς επιστήμονες με στόχο, ομαδοσυνεργατικά, να δώσουν λύση σε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους. Κατασκευάζουν απλά, αλλά και περίπλοκα μοντέλα με εκπαιδευτικό υλικό της σειράς LEGO Education και όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας που επιτρέπουν στο παιδί να επαληθεύει αυτά που έμαθε μέσω της παρατήρησης. 

Τα παιδιά:

  • μαθαίνουν πειραματικά για τη χρησιμότητα των απλών μηχανών (γρανάζια, τροχαλίες, μοχλοί τροχοί, και άξονες)
  • εξοικειώνονται με τη λειτουργία μηχανισμών που συναντούν καθημερινά στο περιβάλλον τους
  • προσεγγίζουν τις Θετικές επιστήμες και εξερευνούν την κλίση τους σε αυτές

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών