ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Ερευνώ & ανακαλύπτω τη Φυσική

Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά, αξιοποιώντας το μοναδικό εκπαιδευτικό πακέτο μικροκλίμακας (σχεδιασμένο από την UNESCO)με σκοπό να κατανοήσουν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών.

Ανακαλύπτουν τη δύναμη της συνεργασίας, ενώ διερευνούν και πειραματίζονται με τα φιλικά προς το χρήστη υλικά τους, κατακτώντας τη γνώση.

 

Τα παιδιά:

  • Αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο μικροκλίμακας κατανοούν βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών
    • Ε’ δημοτικού: Ηλεκτρισμός, Μηχανική, Θερμότητα κ.α.
    • ΣΤ’ δημοτικού: Ηλεκτρομαγνητισμός, οξέα/βάσεις/άλατα, Φως κ.α.
  • Εργάζονται ομαδικά και αξιοποιούν την δύναμη της συνεργασίας, μέσω πειραμάτων με υλικά φιλικά προς τους μαθητές

 

Το σχολείο μπορεί να επιλέξει μια δραστηριότητα από τις ενότητες του βιβλίου.

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα