ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Εισαγωγή στην εκπαιδευτική ρομποτική

Τα παιδιά της Δ, Ε και ΣΤ δημοτικού δημιουργούν, αναπτύσσουν και προγραμματίζουν το δικό τους ρομποτικό μοντέλο με ομαδική συνεργασία.

Αποκτούν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους φανούν πολύ χρήσιμες στη συνέχεια (ακόμα και σε μια πιθανή συμμετοχή τους στον ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για μαθητές δημοτικού).

 

Τα παιδιά ανακαλύπτουν βιωματικά:

  • Πώς να συνεργαστούν σε ομάδες για να κατασκευάσουν ένα ρομποτικό μοντέλο που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον
  • Τη διαδικασία προγραμματισμού του ρομποτικού τους μοντέλου
  • Τις μεθόδους ανάπτυξης γλωσσικών και επιστημονικών δεξιοτήτων, κάνοντας ερωτήσεις, επιλέγοντας στρατηγική και διατυπώνοντας συμπεράσματα

ακολουθεί αθλητικό & ψυχαγωγικό πρόγραμμα