Ο μικρός γεωλόγος

Τα παιδιά έρχονται κοντά στη φύση ερευνώντας και εξετάζοντας ορυκτά και πετρώματα που προέρχονται από τα έγκατα της γης.

 

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν μια διαδραστική παρουσίαση με θέματα γύρω από τη Γεωλογία για τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα απολιθώματα, τα μεταλλεία - ορυχεία, τα ηφαίστεια κ.α.
Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά διάφορα ορυκτά, μάρμαρα, διακοσμητικά πετρώματα και να επισκεφθούν τη φυσική πηγή μας.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • τι είναι ορυκτό και πέτρωμα, ποιες είναι οι ιδιότητες τους
  • τα πιο σημαντικα ορυκτά και πετρώματα της χώρας μας
  • τα ηφαίστεια της Ελλάδας
  • τη μεγάλη έκρηξη (Big Bang)
  • τους σεισμούς και τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών
  • το ρόλο του Ι.Γ.Μ.Ε. στην κοινωνία, όπου σαν κρατικός φορέας έχει ως αντικείμενο τη γεωλογική έρευνα, τη μελέτη και την αξιολόγηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, καθώς και των υπόγειων υδάτων της χώρας

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.