Ο μικρός αγγειοπλάστης

Τα παιδιά βιώνουν το επάγγελμα του αγγειοπλάστη

 

Θα γνωρίσουν το αργυλώδες χώμα ή άργυλο - την πρώτη ύλη κατασκευής του πηλού και των κεραμεικών υλικών.
Ο άργυλος προέρχεται κυρίως από την φθορά πυριτιούχων πετρωμάτων.
Τα παιδιά θα έλθουν σε επαφή με το εύπλαστο υλικό του πηλού και θα δημιουργήσουν πήλινα αντικείμενα με τα χέρια τους.
Έπειτα θα πλάσουν το πηλό πάνω στο ποδοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο τροχό διαμορφώνοντας σταδιακά τα δικά τους δημιουργήματα.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • τον πηλό που προκύπτει από την ένωση του ορυκτού άργυλου και του νερού
  • τη χρήση και τη συμβολή του πηλού στη διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπου
  • τον πηλό στην αρχαία Ελλάδα
  • το παραδοσιακό επάγγελμα του αγγειοπλάστη και τα εργαλεία του

 

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με παιχνίδια κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών, υπό την επίβλεψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής.