Η μυθολογία μας

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Ελληνικής Μυθολογίας.

Στόχος είναι τα παιδιά:
  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους
  • να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

Τα παιδιά μαθαίνουν για:
  • το ρόλο και τα σύμβολα των 12 Θεών του Ολύμπου με το βιωματικό παιχνίδι «Βρες ποιος Θεός είμαι»
  • τους βασικούς άθλους του Ηρακλή τον Θησέα και το Μινώταυρο μέσα από τον πραγματικό Λαβύρινθο
  • το ταξίδι επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με το διαδραστικό παιχνίδι «Βρες το δρόμο για την Ιθάκη»