Διατροφή και λαϊκή αγορά

Τα παιδιά βιώνουν το παιχνίδι της λαϊκής αγοράς και μαθαίνουν την αναγκαιότητα κατανάλωσης τροφίμων όλων των διατροφικών ομάδων.

 

Τα παιδιά ενημερώνονται για τη διατροφική αξία των τροφών και εκπαιδεύονται να επιλέγουν υγιεινές τροφές. Με βάση τις πυραμίδες διατροφής χτίζουν τη δική τους πυραμίδα και μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πως να ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες τους.
Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέσα από το παιχνίδι της λαϊκής αγοράς που τα παιδιά θα εκτελέσουν τους ρόλους του οπωροπώλη και του πελάτη.

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • τη κατάταξη, τις αναλογίες τροφών και τη σπουδαιότητα της μεσογειακής διατροφικής πυραμίδας
  • τους τρόπους να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες μαθαίνοντας να ξεχωρίζουν και να καταναλώνουν ότι είναι πιο υγιεινό και χρήσιμο για την υγεία τους
  • τις μονάδες μέτρησης (κιλό - γραμμάρια)
  • τις συναλλαγές με χρηματικές μονάδες (ευρώ - λεπτά)
  • τις συνθήκες και τη γλώσσα επικοινωνίας στην διαδικασία της αγοραπωλησίας

 

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.