Αρχαία χρόνια

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας

Στόχος είναι τα παιδιά:
  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική εποχή
  • να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

Τα παιδιά μαθαίνουν για:
  • τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική Εποχή. Για τους Περσικούς πολέμους, την κοινωνία της Σπάρτης και το Αθηναϊκό μεγαλείο μέσω διαδραστικών παιχνιδιών
  • την τέχνη της Αρχαϊκής - Κλασικής περιόδου, δημιουργώντας χαρακτηριστικά αγαλματίδια ή ανάγλυφα
  • τις σημαντικότερες προσωπικότητες της αρχαιότητας με το διαδραστικό παιχνίδι «Προτομές και Αγάλματα»
  • την τέχνη της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής με αρχαιολογική ανασκαφή ευρημάτων στο σκάμα μας (θα ανακαλύψουν, θα ταυτίσουν και θα τοποθετήσουν στην προθήκη)