ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Αρχαία χρόνια

Το πρόγραμμα βασίζεται στην ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού.

 

Τα παιδιά με την βοήθεια του εμψυχωτή μαθαίνουν βιωματικά τα βασικότερα σημεία της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, με στόχο:

  • να εμπεδώσουν γνώσεις σχετικές με τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική εποχή
  • να προσεγγίσουν τη γνώση διαθεματικά με συνδέσεις με τα διδακτικά αντικείμενα της γεωγραφίας και των εικαστικών
  • να ενεργοποιήσουν όλες τις δημιουργικές τους δυνάμεις μέσω ασκήσεων ταξινόμησης, συμπλήρωσης πινάκων, χαρτών και εικαστικών δημιουργιών
  • να εξοικειωθούν σταδιακά με το παρελθόν μέσω της βιωματικής προσέγγισης και του παιχνιδιού

 

Τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά για:

  • τη Γεωμετρική, την Αρχαϊκή και την Κλασική Εποχή. Για τους Περσικούς πολέμους, την κοινωνία της Σπάρτης και το Αθηναϊκό μεγαλείο μέσω διαδραστικών παιχνιδιών.
  • την τέχνη της Κλασικής περιόδου, δημιουργώντας το κάθε παιδί από ένα γύψινο κίονα
  • την τέχνη της Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής με αρχαιολογική ανασκαφή ευρημάτων στο σκάμμα μας


Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος:
Μαρία Παπαρούνη- Ιστορικός Φιλόλογος Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών