Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

Τα παιδιά βιώνουν την ανακύκλωση.

 

Τα παιδιά μέσα από τη συζήτηση και την ενεργή συμμετοχή βιώνουν την ανακύκλωση. Μαθαίνουν τα στάδια ανακύκλωσης συσκευασιών, συσκευών και οχημάτων. Συμμετέχουν σε βιωματικό παιχνίδι με θέμα την ανακύκλωση και τα οφέλη της στην οικονομία και στο περιβάλλον. Θα γνωρίσουν την οργανική ανακύκλωση (που λέγεται κομποστοποίηση) δημιουργώντας το δικό τους εδαφοβελτιωτικό υλικό (κομπόστ). 

 

Τα παιδιά μαθαίνουν για:

  • τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών
  • τα οφέλη της ανακύκλωσης για τον πλανήτη μας
  • το κομπόστ και που χρησιμοποιείται
  • τον τρόπο κατασκευής του δικού τους κομποστοποιητή
  • τη σημαντικότητα της ανακύκλωσης οχημάτων

 

Ευχαριστούμε την Οικολογική Ανακύκλωση Οχημάτων(ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ) για τη συμβολή της.

 

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με παιχνίδια κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών, υπό την επίβλεψη καθηγητών Φυσικής Αγωγής.