Ο ΓΕΩΛΟΓΟΣ

Τα παιδιά έρχονται κοντά στη φύση ερευνώντας και εξετάζοντας ορυκτά και πετρώματα που προέρχονται από τα έγκατα της γης.
Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν μια διαδραστική παρουσίαση με θέματα γύρω από τη Γεωλογία για τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα απολιθώματα, τα μεταλλεία - ορυχεία, τα ηφαίστεια κ.α.
Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά διάφορα ορυκτά, μάρμαρα, διακοσμητικά πετρώματα και να επισκεφθούν τη φυσική πηγή μας.

Τα παιδιά μαθαίνουν για:
  • τα ορυκτά - πετρώματα και τις ιδιότητες τους
  • τα πιο σημαντικα ορυκτά και πετρώματα της χώρας μας
  • τα ηφαίστεια της Ελλάδας
  • τη μεγάλη έκρηξη (Big Bang)
  • τους σεισμούς και τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών
  • το Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών)

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ι.Γ.Μ.Ε.

Ακολουθεί αθλητικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα με την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών.